BURS BAŞVURUSU

Üniversite yerleştirme sınav neticesi açıklandıktan sonra öğrenciler vakıf merkezine burs için başvuruda bulunabilirler. Başvurular tek tek değerlendirilmekte ve her ailenin mali durumu incelenerek seçim yapılmaktadır.Öğrencinin lise mezunu olması yeterlidir. Burs için aranan nitelik ailesinin mali durumunun yetersiz olmasıdır.

1. Burs, YALNIZ Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anandolu Lisesi mezunlarına verilir

2. 2. Burs, Türkiye'de herhangi bir üniversitenin bir fakültesinde lisans derecesinde okumaya hak kazanan ve Burs Tavsiye Kurulu tarafından seçilen ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrencilere verilir,

3. Burs, yalnız 4 yıl ve üzeri LİSANS derecesinde okuyacak öğrencilere verilir. Vakıf Senedi gereği iki yıllık yüksek okul öğrencilerine verilemez.

4. Burs başvurusu için Burs Başvuru Formunun (BBF) eksiksiz olarak doldurulup vakıf merkezine mail olarak en geç Eylül ayının üçüncü haftası gönderilmesi gerekmektedir. Burs Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız...

5. Burs Başvuru Formu (BBF) doldurulduktan sonra Excel formatında ve mail olarak info@culcuogluvakfi.org adresine yollanması gerekmektedir.

6. Burs Tavsiye Kurulu her yıl Eylül ayı son haftasında okulda toplanarak o sene burs verilecek öğrencileri seçerler.

7. Vakıf Yönetim Kurulu, Ekim ayı ilk haftası içerisinde toplanarak Burs Tavsiye Kurulunun seçtiği öğrencilerin uygunluğunu onaylar. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri liste olarak Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi internet sitesinde ilan edilir

8. Burs kazanan öğrenciler Burs Kazanan Öğrenci Formunu (BKÖF) doldurup Ekim ayı ortasına kadar vakıf merkezine mail olarak yollarlar. Burs Kazanan Öğrenci Formunu (BKÖF) indirmek için tıklayınız...

9. Burs kazanan öğrenci burs kazandığı tarihten en geç bir ay içerisinde, kendisinden istenen belgeleri mail olarak veya posta ile vakıf merkezine göndermekle yükümlüdür, Geç gönderilen belgeler veya eksik gönderilen belgeler olması durumunda bu ayların bursları ödenmez. Hiçbir belge gönderilmemesi durumunda bu bir ayın sonunda o öğrencinin bursu iptal edilir.


Çulcuoğlu Sitesi B-3 | Sedatkent Sok. 8-E | Çayırbaşı Mah.| Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org | www.culcuogluvakfi.org