BURS BAŞVURUSU

Üniversite yerleştirme sınavları neticeleri açıklandıktan sonra öğrenciler vakıf merkezine burs için başvuruda bulunmalıdır. Bunun için hazırlanmış olan (BBF) Burs Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulup mail olarak info@culcuogluvakfi.org adresine yollanmalıdır. Burs yalnız Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi mezunlarına verilmektedir. Burs Seçici Kurul başvuruları değerlendirip uygun adayların listesini Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Listedeki isimlerin onaylanması durumunda öğrencilere durum mail olarak bildirilir.

1. Burs, Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anandolu Lisesi mezunlarına verilir

2. Burs, Türkiye’de herhangi bir üniversitenin bir fakültesinde lisans derecesinde okumaya hak kazanan ve Burs Seçici Kurulu tarafından seçilen ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciye verilir,

3. Burs yalnız 4 yıllık lisans okuyacak öğrencilere verilir. Vakıf Senedi gereği 2 yıllık yüksek okul öğrencilerine verilemez.

4. Burs başvurusu için Burs Başvuru Formunun (BBF) eksiksiz olarak doldurulup vakıf merkezine mail olarak en geç Eylül ayının üçüncü haftası gönderilmesi gerekmektedir. Burs Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız...

5. Burs Başvuru Formu (BBF) doldurulduktan sonra Excel formatında ve mail olarak info@culcuogluvakfi.org adresine yollanması gerekmektedir.

6. Burs başvuru dönemi her sene üniversite giriş sınav neticeleri açıklandıktan sonra başlar ve Eylül ayı üçüncü haftasında biter.

7. Vakıf Yönetim Kurulu her yıl Eylül ayı sonunda Vakıf merkezinde toplanarak burs başvurularını değerlendirir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri liste olarak Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi ilan tahtasına asılır ve ayrıca kendilerine mail olarak bildirilir.

8. Burs kazanan öğrenciler Burs Kazanan Öğrenci Formunu (BKÖF) doldurup mail olarak Ekim ayı başında vakıf merkezinde olacak tarzda yollamakla yükümlüdür. Burs Kazanan Öğrenci Formunu (BKÖF) indirmek için tıklayınız...


Çulcuoğlu Sitesi B-3 * Sedatkent Sok. 8-E * Çayırbaşı Mah.* Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org * www.culcuogluvakfi.org