1. Burs, Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi mezunları arasından herhangi bir lisans eğitimi almaya hak kazanan veya halen bir lisans eğitiminde okuyan (adı geçen liseden mezun olmak kaydı ile) ve Vakıf Yönetimi Kurulu tarafından uygun görülen öğrencilere verilir.

2. Burs, karşılıksız verilir. Geri ödemesi veya herhangi bir mecburi hizmet koşulu yoktur. Öğrenciye tamamen finansal bir destek amacı ile ödenir.

3. Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerde aranacak nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

  3.1 Dürüst ve çalışkan olması,
  3.2 Ülkemiz Anayasa ve Yasalarına saygılı olması,
  3.3 Politik görüşünün uçlarda olmaması,
  3.4 Finansal bir desteğe gereksinimi olması,
  3.5 Sabıka Sicil kaydının temiz olması,

4. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin her yıl aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

  4.1 Her akademik yıl sonunda sınıfını geçmesi,
  4.2 Sınıfını geçtiğini gösterir belgenin (Transcript’in) Vakıf merkezine yollanması,
  4.3 Transcript belgesinin fakülteden alınacak ıslak imzalı ve ıslak kaşeli bir yazı olması,
  4.4 Belgenin her yıl en geç Eylül ayı son haftasında Vakıf merkezinde olacak şekilde yollanması,
  4.5 Belgenin geç gönderilmesi durumunda bursun bir sonraki ayda ödenmeye başlanacağı ve belgenin gönderilmediği ay veya aylarda bursun ödenmeyeceği,
  4.6 Sabıka Sicil kaydının temiz ve düzgün devam etmesi,
  4.7 Bursa gereksinimin devam etmesi,

5. Burs aşağıdaki sorunların oluşması durumunda durdurulur:

  5.1 Burs başvuru formundaki bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması,
  5.2 Öğrencinin öğrenim disiplinine veya genel ahlak kurallarına ters düşen davranışlarda bulunması,
  5.3 Burs Yönetmeliği koşullarının çiğnenmesi,
  5.4 Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda burs, bir başka bildirime gerek görülmeksizin durdurulabilir,

6. Burs alacak öğrenci sayısı her sene Yönetim Kurulu tarafından saptanır,

7. Burs bir akademik yıl içerisinde dokuz ay süre ile ödenir. Ödenecek aylık burs tutarı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından saptanır.

___________________________________________________________________________________

Çulcuoğlu Sitesi B-3 * Sedatkent Sok. 28 * Çayırbaşı Mah.* Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

GSM: +90 (532) 255 56 20 GSM Kıbrıs (Cyprus): +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org * www.culcuogluvakfi.org