BURS YÖNETMELİĞİ

1. Burs, Vakıf Senedi gereği yalnız Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi mezunlarına verilebilmektedir. M.A.Ç.Anadolu Lisesi mezunları arasından herhangi bir lisans eğitimi almaya hak kazanan veya halen bir lisans eğitiminde okuyan (adı geçen liseden mezun olmak kaydı ile) burs başvurusunda bulunabilir. Vakıf Yönetim Kurulu her sene belirlediği sayıda öğrenciye burs verir, Burs verilecek öğrencileri Burs Seçici Kurul seçer.

2. Burs karşılıksız verilir. Geri ödemesi veya herhangi bir mecburi hizmet koşulu yoktur. Öğrenciye tamamen finansal bir destek olması amacı ile ödenir.

3. Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerden aranacak nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

  3.1 Dürüst ve çalışkan olması,
  3.2 Ülkemiz Anayasa ve Yasalarına saygılı olması,
  3.3 Politik görüşünün uçlarda olmaması,
  3.4 Finansal bir desteğe gereksinimi olması,
  3.5 Sabıka Sicil kaydının temiz olması,

4. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

  4.1 Öğrenciden her sene sınıfını geçmesi beklenir. Sınıfta kalan öğrencinin bursu kesilir.
  4.2 Her eğitim yılı sonunda öğrencinin sınıfını geçtiğini gösterir belgenin (Transcript)’in en geç Eylül ayı 3. haftasinda vakıf merkezinde olacak tarzda yollanması gerekir. Transcript belgesi iki türlü vakıf merkezine iletilir. Bu alternatiflerden yalnız birisinin yapılması yeterlidir:
   a. E-devletten alınacak bir çıktının mail olarak info@culcuogluvakfi.org gönderilmesi veya,
   b. fakülteden alınacak ıslak imzalı ve ıslak kaşeli bir yazının vakıf adresine postalanması yeterlidir.
  4.3 Belgenin geç gönderilmesi durumunda, gönderilmeyen ay veya aylarda burs ödenmez,
  4.4 Sabıka Sicil kaydının temiz ve düzgün olarak devam etmesi ve burs geresinimin devam etmesi,

5. Burs aşağıdaki sorunların oluşması durumunda durdurulur:

  5.1 Burs başvuru formundaki bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması,
  5.2 Öğrencinin öğrenim disiplinine veya genel ahlak kurallarına ters düşen davranışlarda bulunması
  5.3 Burs Yönetmeliğindeki maddeleri çiğnemesi,
  5.4 Üniversite veya fakültesini değiştirmesi veya sınıfında başarısız olması,
  5.5. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda burs, bir başka bildirime gerek görülmeksizin durdurulabilir,

6.Burs bir akademik yıl içerisinde sekiz ay süre ile ödenir. Ödenecek aylık burs tutarı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından saptanır,

7.Vakıftan burs alan öğrenciler, burs yönetmeliği ve diğer Vakıf kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır,


Çulcuoğlu Sitesi B-3 * Sedatkent Sok. 8-E * Çayırbaşı Mah.* Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org * www.culcuogluvakfi.org