1. Burs, Mehmet Adil Çulcuoğlu Birecik Anadolu Lisesi mezunları arasından herhangi bir lisans eğitimi almaya hak kazanan veya halen bir lisans eğitiminde okuyan (adı geçen liseden mezun olmak kaydı ile) ve Vakıf Yönetimi Kurulu tarafından burs almaya uygun görülen öğrencilere verilir,

2. Burs almaya hak kazanacak öğrencilerde aranan nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

  a. Dürüst ve çalışkan olması,
  b. Politik görüşünün uçlarda olmaması,
  c. Ülkemiz Anayasa ve Yasalarına saygılı olması,
  d. Finansal bir desteğe gereksinimi olması,
  e. Birecik'li olması,

3. Burs almaya hak kazanan öğrencilerden istenen belgeler ise şöyle sıralanmıştır:

  a. Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi,
  b. Muhtarlıktan alınacak ikametgah belgesi,
  c. Bir adet vesikalık fotoğraf,
  d. Lisans öğrenimine kabul edildiğine dair yurt içi bir Üniversiteden alınan belge,
  e. Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı,
  f. Ebeveyn maaş bordrosu (varsa),

4. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:

  a. Öğrencinin her akademik yıl sonunda sınıfını geçmesi gerekir. Sınıfını geçtiğini fakültesinden alacağı ıslak imzalı ve kaşeli bir yazı ile belgeler. Öğrencinin bu yazıyı Vakıf adresine en geç Ağustos ayı ortasında yollaması gerekmektedir. Belgenin yollanmaması durumunda bir sonraki yıl bursu ödenmez. Belgenin geç gönderilmesi durumunda burs ancak belgenin gönderildiği aydan bir sonraki ay başlanarak ödenir ve kaybedilen ay/aylar bursu ödenmez.
  b. Bursa gereksiniminin devam etmesi,
  c. Sabıka Sicil kaydının temiz ve düzgün devam etmesi,

5. Burs aşağıdaki sorunların oluşması durumunda durdurulur:

  a. Burs aday formundaki beyanın doğru olmadığının fark edilmesi,
  b. Öğrencinin öğrenim disiplinine veya genel ahlak kurallarına ters düşen davranışlarda bulunması,
  c. Yukarıda öngörülen burs koşullarını çiğnemesi,
  d. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda burs bir başka bildirime gerek olmadan durdurulabilir,

6. Burs alacak öğrenci sayısı her sene Yönetim Kurulu tarafından saptanır,

7. Burs bir akademik yıl içerisinde dokuz ay süre ile verilir ve aylık burs tutarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından saptanır,

9. Vakfın verdiği burs karşılıksızdır, mezun olan öğrencinin aldığı burs tutarını geri ödemesi gerekmez,

Vakıftan burs alan öğrencinin, bu kurallara uyacağını kabul ettiği anlamına gelir.

_______________________________________________________________________________

Çulcuoğlu Sitesi B-3 Sedatkent Sok. 28 Çayırbaşı Mah. Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

tel:+90 (212) 242 94 60 fax:+90 (212) 242 76 26 info@culcuogluvakfi.org www.culcuogluvakfi.org