1. Burs, Mehmet Adil Çulcuoğlu Birecik Anadolu Lisesi mezunları arasından herhangi bir lisans eğitimi almaya hak kazanan veya halen bır lisans eğitiminde okuyan (adı geçen liseden mezun olmak kaydı ile) ve Vakıf Yönetimi Kurulu tarafından burs almaya uygun görülen öğrencilere verilir,

2. Burs almaya hak kazanacak öğrencilerde aranan nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

  a. Dürüst ve çalışkan olması,
  b. Politik görüşünün uçlarda olmaması,
  c. Ülkemiz Anayasa ve Yasalarına saygılı olması,
  d. Finansal bir desteğe gereksinimi olması,
  e. Birecik'li olması,

3. Burs almaya hak kazanan öğrencilerden istenen belgeler ise şöyle sıralanmıştır:

  a. Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi,
  b. Muhtarlıktan alınacak ikametgah belgesi,
  c. Bir adet vesikalık fotoğraf,
  d. Lisans öğrenimine kabul edildiğine dair yurt içi bir Üniversiteden alınan belge,
  e. Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı,
  f. Ebeveyn maaş bordrosu (varsa),

4. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:

  a. Fakultesinde başarıli olması,
  b. Sene kaybı olmaması,
  c. Bursa gereksiniminin devam etmesi,
  d. Sabıka Sicil kaydının temiz ve düzgün devam etmesi,

5. Burs aşağıdaki sorunların oluşması durumunda durdurulur.

  a. Burs aday formundaki beyanın doğru olmamasının fark edilmesi,
  b. Öğrencinin öğrenim disiplinine veya genel ahlak kurallarına ters düşen davranışlarda bulunması,
  c. Yukarıda öngörülen burs koşullarını çiğnemesi,
  d. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda burs bir başka bildirime gerek olmadan durdurulabilir,

6. Burs alacak öğrenci sayısı her sene Yönetim Kurulu tarafından saptanır, genellikle on öğrenci seçilmektedir.

7. Burs bir akademik yıl içerisinde on ay süre ile verilir ve aylık burs tutarı Yönetim Kurulu tarafından saptanır,

9. Vakfın verdiği burs karşılıksızdır, mezun olan öğrencinin aldığı burs tutarını geri ödemesi gerekmez,

Vakıftan burs alan öğrencinin bu kurallara uyacağını kabul ettiği anlamına gelir.