BURS YÖNETMELİĞİ

1. Burs, Vakıf Senedi gereği, yalnız Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi mezunlarına verilebilmektedir. M.A.Ç. Anadolu Lisesi mezunları arasından herhangi bir lisans eğitimi almaya hak kazanmış veya aynı liseden mezun olup halen bir üniversitede lisans derecesinde eğitim gören öğrencilere verilebilmektedir. İki senelik yüksek okul öğrencilerine burs verilemez.

2. Vakıf her sene Mütevelli Heyetinin belirlediği sayıda öğrenciye burs verir, Burs verilecek öğrencileri Burs Tavsiye Kurulu saptar ve Vakıf Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

3. Burs karşılıksız verilir. Geri ödemesi veya herhangi bir mecburi hizmet koşulu yoktur. Öğrenciye tamamen finansal bir destek olması amacı ile ödenir.

4. Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerde aranacak nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

  a. Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Anadolu Lisesinden mezun olmak,
  b. Dürüst ve çalışkan olmak,
  c. Ülkemiz Anayasa ve Yasalarına saygılı olması ve politik görüşünün uçlarda olmamak,
  d. Finansal desteğe gereksinimi olması ve burs gereksiniminin öğrenim süresince devam etmesi,
  e. Sabıka Sicil Kaydının temiz olması ve düzgün olarak devam etmesi

5. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

  a. Öğrenciden her sene sınıfını geçmesi beklenir. Sınıfta kalan öğrencinin bursu kesilir.
  b. Her eğitim yılı sonunda öğrencinin sınıfını geçtiğini gösterir belgenin (Transcript)’in en geç Eylül ayı 3. haftasında vakıf merkezinde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Transcript belgesi E-devletten alınacak bir çıktının mail olarak info@culcuogluvakfi.org adresine gönderilmesi ile yapılır.
  c. Belgenin geç gönderilmesi durumunda, gönderilmeyen ay veya aylarda burs ödenmez.

6. Burs, öğrencinin T. İş Bankasında kendi adına açtıracağı hesaba ödenir. Yakınlığına bakılmaksızın bir başka kişiye burs ödemesi yapılmaz.

7. Burs aşağıdaki sorunların oluşması durumunda durdurulur:

  a. Burs başvuru formundaki bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması,
  b. Öğrencinin öğrenim disiplinine veya genel ahlak kurallarına ters düşen davranışlarda bulunması,
  c. Burs Yönetmeliğindeki maddeleri çiğnemesi,
  d. Üniversite veya fakültesini değiştirmesi veya sınıfında başarısız olması,

8. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda burs, bir başka bildirime gerek görülmeksizin durdurulabilir, Öğrenci hiçbir hak iddia edemez,

9. Burs bir akademik yıl içerisinde sekiz ay süre ile ödenir. Ödenecek aylık burs tutarı Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından saptanır,

10. Vakıftan burs alan öğrenciler, burs yönetmeliğini ve diğer vakıf kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır,

11. Vakıf ile ilgili bilgilere www.culcuogluvakfi.org sitesinden ulaşılabilir.

Mütevelli Heyeti


Çulcuoğlu Sitesi B-3 * Sedatkent Sok. 8-E * Çayırbaşı Mah.* Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org * www.culcuogluvakfi.org