VAKIF ÖNCÜLERİ

Mehmet Adil & Ruzkiye Sıdıka ÇULCUOĞLU

 

Mustafa Nefi
İsmet Muzaffer
Müfit Adil
Türkan ERÇETİN
Sevim EREL
Suzan ÜNLÜ
Halil Oktay

 

VAKIF AMACI

ÇULCUOĞLU ailesi, ülkemizin kalkınması için eğitimin gücüne inanmış ve genç neslin eğitimine büyük önem vermiştir. Aile bireylerinin doğup büyüdüğü Birecik’te okullar ve spor salonu yaptırarak bu yönde adımlar atmıştır. İlk yapılan okul, 1995 yılında eğitime başlayan 16 derslikli Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi'dir.

2021 yılında eğitim kervanına iki yeni isim daha eklenmiştir. 24 derslikli Ruzkiye (Sıdıka) ÇULCUOĞLU Ortaokulu ile 8 derslikli Türkan ERÇETİN Anasınıfı eğitime başlamıştır.

Birecik'te aile yapısı genellikle çok çocukludur. Bu çocukların eğitimi için gerekli olan finansman kaynağı çoğu kez yetersizdir. Eğitimi durdurulan çocuklar genellikle kız çocuklarıdır. Çünkü bunlar lise mezunu olduklarında aynı zamanda yaş olarak evlenme çağına da erişmiş olmaktadırlar. Aile, erkek çocuklara öncelik vererek onları okutmakta kız çocuklarını evlendirmektedir. Halbuki kız çocukları da bir nesil sonra kendi çocuklarını yetiştirecektir. Eğitilmiş bir annenin yetiştireceği çocukların daha başarılı olacağı doğaldır. Bölgenin bu yapısı dikkate alınarak 2012 yılında bir eğitim vakfı kurulmuştur.

Vakfın kuruluş senedinde amaç aşağıdaki gibi özetlenmiştir;

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesinden mezun olmuş ve herhangi bir üniversitede lisans derecesinde okumaya hak kazanmış veya aynı liseden mezun olmuş halen üniversitede okuyan öğrenciler arasından maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak ve bu öğrencileri ülkemize eğitilmiş birer insan olarak kazandırmaktır."

Burs karşılıksız verilir ve aynı koşullarda olmak kaydı ile kız öğrencilere öncelik tanınır. Burs ödemesi, öğrencinin fakültesini bitirene kadar devam eder. Doğal olarak öğrencinin burs yönetmeliğine uygun davranması gerekir.

Mütevelli Heyeti


Çulcuoğlu Sitesi B-3 | Sedatkent Sok. 8-E | Çayırbaşı Mah.| Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org | www.culcuogluvakfi.org