VAKIF KURUCU MÜTEVELLİ HEYETİ
25 Mart 2012-23 Ocak 2016

Müfit Adil ÇULCUOĞLU
Suzan ÜNLÜ
Dr. Halil Oktay ÇULCUOĞLU
Tayfun ÇULCUOĞLU
 
Hakkı ERÇETİN
Adil ERÇETİN
Prof.Dr. M. Cihat ÜNLÜ
Nihat ÜNLÜ
 
Zeynep UŞAKKLI
Berrin ÖZSU
Sıdıka Serap AYKILIÇ
Prof. Dr. E. Funda ÖZTUNÇ
 
Hüsnü ÇULCUOĞLU
Hediye ÇULCUOĞLU
İsmet ÇULCUOĞLU
Başak ULUDAĞ

Çulcuoğlu Sitesi B-3 | Sedatkent Sok. 8-E | Çayırbaşı Mah.| Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org | www.culcuogluvakfi.org