Çulcuoğlu ailesi tarafından yaptırılıp Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanan Mehmet Adil Çulcuoğlu Birecik Anadolu Lisesi 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Bugüne kadar birçok değerli insan yetiştiren bu eğitim ocağına bir de Vakıf eklenerek yüksek öğrenim döneminde maddi sıkıntı çeken başarılı öğrencilere destek sağlanması öngörülmüştür.

Vakıf, Haziran 2012 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı kuruluş sözleşmesinde şöyle belirlenmiştir;

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Mehmet Adil Çulcuoğlu Birecik Anadolu Lisesinden mezun olan ve herhangi bir yüksek öğrenim kurumlarından birinden okumaya hak kazanmış veya halen okuyan ancak maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak ve bu öğrencileri ülkemize eğitilmiş birer birey olarak kazandırmaktır."

Birecik, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin az gelişmiş ilçelerinden biridir. İlçede iş yeri yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, ailelerin mali yapıları zayıftır. Ayrıca bu bölgemizde aileler Türkiye ortalamasının üzerinde çocuk sahibi olmaktadır. Üniversitede okumaya hak kazanan birçok öğrencinin mali desteğe gereksinimi vardır.

Vakıf her sene Mehmet Adil Çulcuoğlu Birecik Anadolu Lisesi mezunu başarılı öğrenciler arasından on öğrenciye burs vermeyi öngörmektedir.Burs almak isteyen öğrenciler her yıl Ağustos ayı ortasına kadar Vakıfa başvuruda bulunabilirler. Başvurular internet ortamında Burs Başvuru Formu eksiksiz doldurularak yapılmalıdır. Eksiksiz olarak doldurulan Burs Başvuru Formunun aşağıdaki e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir:

info@culcuogluvakfi.org

Vakıf Yönetim Kurulu her yıl Ağustos ayı sonunda Vakıf Merkezinde toplanarak Burs Başvurularını değerlendirip seçilen öğrencilere burs vermektedir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri liste olarak Mehmet Adil Çulcuoğlu Birecik Anadolu Lisesi ilan tahtasına konulmaktadır. Ayrıca burs kazanan öğrencilere mail olarak da bilgi verilmektedir.

Vakfımızın ülkemize ve genç öğrenci kardeşlerimize umut ve başarılar getirmesini dileriz.

Çulcuoğlu Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti