VAKIF ÖNCÜLERİ

Mehmet Adil & Ruzkiye ÇULCUOĞLU

 

Mustafa Nefi
İsmet Muzaffer
Müfit Adil
Türkan ERÇETİN
Sevim EREL
Suzan ÜNLÜ
Halil Oktay

 

VAKFIN AMACI

ÇULCUOĞLU EĞİTİM VAKFI kuruluş senedinde amaç aşağıdaki gibi özetlenmiştir;

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesinden mezun olan ve herhangi bir üniversitede (lisans derecesinde) okumaya hak kazanmış veya halen okuyan ancak maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak ve bu öğrencileri ülkemize eğitilmiş birer insan olarak kazandırmaktır."

ÇULCUOĞLU ailesi, ülkemizin kalkınması için genç neslin eğitiminin çok önemli olduğu bilinci içerisindedir. Bu yönde ilk adım Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi yaptırılarak atılmıştır. Bu arada eğitim kervanına iki isim daha katılmıştır. Ruzkiye ÇULCUOĞLU Ortaokulu ile Türkan ERÇETİN Anaokulu 2021 yılında bitirelerek eğitime başlamıştır.

Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde aile yapısı genellikle çok çocukludur. Bu çocukların eğitimi için gerekli finansman yapısı zayıftır. Burada ilk elemeye tabi tutulan çocuklar kız çocuklarıdır. Çünkü bunlar lise mezunu olduklarında aynı zamanda yaş olarak evlenme çağına da erişmiş olmaktadırlar. Aile, erkek çocuklara öncelik vererek onları okutmakta kız çocuklarını evlendirmektedir. Halbuki kız çocukları da bir nesil sonra kendi çocuklarını yetiştirecektir. Eğitilmiş bir annenin yetiştireceği çocukların daha başarılı olacağı doğaldır. Burs verilirken aynı koşullarda olmak kaydı ile kız çocuklarına öncelik verilmektedir.

Vakıf Mütevelli Heyeti ve onun alt birimleri olan Yönetim Kurulu ve Burs Seçici Kurulu vakıfın amacı doğrultusunda eğitime katkıda bulunmaktadır. Eğitime katkı, öğrencilere burs verilerek yapılmaktadır. Her sene Mütevelli Heyetinin onayladığı sayı doğrultusunda öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir.

ÇULCUOĞLU Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti


Çulcuoğlu Sitesi B-3 * Sedatkent Sok. 8-E * Çayırbaşı Mah.* Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org * www.culcuogluvakfi.org