ÇULCUOĞLU ailesi tarafından yaptırılıp Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanan Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi 1995-1996 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bugüne kadar birçok değerli insan yetiştiren bu eğitim ocağına bir de Vakıf eklenerek yüksek öğrenim döneminde maddi sıkıntı çeken başarılı öğrencilere destek sağlanması öngörülmüştür. Vakıf, Haziran 2012 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı kuruluş sözleşmesinde şöyle belirlenmiştir:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesinden mezun olan ve herhangi bir Üniversitede okumaya hak kazanmış veya halen okuyan ancak maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak ve bu öğrencileri ülkemize eğitilmiş birer insan olarak kazandırmaktır."

Birecik, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin az gelişmiş ilçelerinden biridir. İlçede iş alanı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, ailelerin mali yapıları zayıftır. Ayrıca bu bölgemizde aileler Türkiye ortalamasının üzerinde çocuk sahibi olmaktadır. Üniversitede okumaya hak kazanan birçok öğrencinin mali desteğe gereksinimi vardır.

Vakıf her sene Mehmet Adil ÇULCUOĞLU Birecik Anadolu Lisesi mezunu başarılı öğrenciler arasından on öğrenciye burs vermeyi öngörmektedir.Burs almak isteyen öğrenciler her yıl Üniversite giriş sınav sonuçları açıklandıktan sonra Vakıfa başvuruda bulunabilirler. Başvurular internet ortamında Burs Başvuru Formu (BBF) eksiksiz doldurularak yapılmalıdır.

ÇULCUOĞLU Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti