BURS TAVSİYE KURULU

Burs alacak öğrencileri altı kişilik Burs Tavsiye Kurulu seçer. Kurul bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile dört üyeden oluşur. Aile üyelerinden birisi kurul başkanıdır. İlk kurul başkanı Tayfun ÇULCUOĞLU'dur. Yine aile üyelerinden bir diğeri Hüsnü ÇULCUOĞLU Başkan Yardımcısıdır. Okul müdürü kurulun doğal üyesidir. Ayrıca öğrenci ailelerini tanıyan iki öğretmen Burs Tavsiye Kurul Raportörü olarak atanır. Raportörlerden birisi mutlaka rehber öğretmen olmalıdır. Kurulun son üyesi aile içerisinden tercihen o yörede yaşayan birisi seçilir.İlk seçilen kişi Sıdıka Serap AYKILIÇ'tır.

Kurul her sene Eylül ayının son haftasında başkanın önerdiği bir günde Birecik'te okulda toplanır ve internet üzerinden burs başvurusunda bulunan adaylar içerisinden kontenjandan %20 daha fazla öğrenci seçer. Yönetim Kurulu bu adayları kontenjan seviyesine düşürür. (örneğin 12 öğrenci seçilir 10 öğrenciye düşürülür).

Kurul Başkanı veya Aile Üyesinin yerinin boşalması durumunda Mütevelli Heyeti yeni Kurul Başkanını ve/veya boşalan Kurul Aile Üyesini seçer. Öğretmenler okul müdürünün önerisi doğrultusunda atanırlar. Kurul Başkanı öğretmenleri değiştirme hakkına sahiptir.

Öğrenciler seçilirken kurul tamamen tarafsız hareket eder. Hiçbir kayırma veya ayırım yapılmadan seçim yapılır. Aynı koşulda olmak kaydı ile kız öğrencilere öncelik verilir.

Mütevelli Heyeti

Tayfun ÇULCUOĞLU
Burs Tavsiye Kurulu Başkanı
Hüsnü ÇULCUOĞLU
Başkan Yardımcısı
Sıdıka Serap AYKILIÇ
Üye
Mehmet ŞAHİNKAYA
M.A.Ç. Anadolu Lisesi Müdürü
Ali GÖÇER
Rehber Öğretmen

Çulcuoğlu Sitesi B-3 | Sedatkent Sok. 8-E | Çayırbaşı Mah.| Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org | www.culcuogluvakfi.org