BURS TAVSİYE KURULU

Burs alacak öğrencileri beş kişilik Burs Tavsiye Kurulu seçer. Kurul bir başkan ve dört üyeden oluşur. Aile üyelerinden birisi kurul başkanıdır. İlk kurul başkanı Tayfun ÇULCUOĞLU’dur. Okul müdürü kurulun doğal üyesidir. Ayrıca öğrenci ailelerini tanıyan iki öğretmen Burs Tavsiye Kurul Raportörü olarak atanır. Raportörlerden birisi mutlaka rehber öğretmen olmalıdır. Kurulun son üyesi aile içerisinden tercihen o yörede yaşayan birisi seçilir.

Kurul her sene Eylül ayının son haftasında başkanın önerdiği bir günde Birecik’te okulda toplanır ve internet üzerinden burs başvurusunda bulunan adaylar içerisinden kontenjandan %20 daha fazla öğrenci seçer. Yönetim Kurulu bu adayları kontenjan seviyesine düşürür. (örneğin 12 öğrenci seçilir 10 öğrenciye düşürülür).

Kurul Başkanı veya Aile Üyesinin yerinin boşalması durumunda Mütevelli Heyeti yeni Kurul Başkanını ve/veya boşalan Kurul Aile Üyesini seçer. Öğretmenler okul müdürünün önerisi doğrultusunda atanırlar. Kurul Başkanı öğretmenleri değiştirme hakkına sahiptir.

Öğrenciler seçilirken kurul tamamen tarafsız hareket eder. Hiçbir kayırma veya ayırım yapılmadan seçim yapılır. Aynı koşulda olmak kaydı ile kız öğrencilere öncelik verilir.

Mütevelli Heyeti


Çulcuoğlu Sitesi B-3 * Sedatkent Sok. 8-E * Çayırbaşı Mah.* Büyükdere-Sarıyer 34453 Istanbul / Turkey

Tel: +90 (532) 255 56 20 Tel: +90 (539) 103 75 02

info@culcuogluvakfi.org * www.culcuogluvakfi.org